• Nezajímají mne vztahy mezi zvuky a houbami o nic víc než vztahy mezi zvuky a jinými zvuky.

  John Cage

 • Umění je život, každá vteřina, každý vdech a výdech je umělecké dílo.

  Marcel Duchamp

 • Umění performance je zaměřené na podstatu tvůrčího činu.
  Prolíná všemi formami současného projevu.
  Aktuální performativa se vyjadřuje jakýmikoli médii.
  Od akcí individuálního uvědomování, přes tělo i nové technologie,
  až k sociálním interakcím a environmentálnímu aktivizmu.

  Tomáš Ruller

 • Experimentální umělec dneška je ne-umělec,
  ne antiumělec vyprázdněný od umění.
  Hranice mezi uměním a životem
  by měla být prchavá,
  a co možná ne-zřetelná.

  Allan Kaprow

 • Naslouchej tlukotu srdce… Nevím, jak to půjde,
  ale pravděpodobně to půjde, jak to jít má.

  Yoko Ono

 • Umění performance je zaměřené na podstastu tvůrčího činu.
  Prolíná všemi formami součastného projevu.
  Aktuální performativa se vyjadřuje jakýmikoli médii.
  Od akcí individuálního uvědomování, přes tělo i nové technologie,
  až k sociálním interakcím a environmentálnímu aktivizmu.

  Tomáš Ruller

 • Plaz se, zdolávej kameny, lez, běž, jdi blátem.

  Carolee Shneemann.

 • Je méně důležité, co děláte, než stav mysli, v němž to děláte.

  Marina Abramovič

 • Zajímá mě skutečnost, tedy co, jak a proč se děje,
  skutečnost uskutečňovaná v skutku,
  sestávající ze světla, zažívaná jako osvětlený svět,
  spatřovaná zářící (viditelně v záři) jako životní energie
  zračící se v rozzářených očích,
  energie tvoření spolusdílená v tvůrčím aktu,
  projev pozornosti odpovídající vědomí.

  Tomáš Ruller

 • Umělec je tak svobodný, že může létat.

  Yves Klein

 • Volné umění akce zahrnuje široké spektrum živé práce s informacemi,
  zabývá se uměním interakce, medializace a prezentace,
  s celým potenciálem osobnosti,
  i s pomocí multimediálních technologií
  a digitálního zobrazování – pracuje s imaginací.

  Tomáš Ruller

POSLEDNÍ AKTIVITY

Klauzury – zimní semestr 2019/20

Prezentace semestrálních a klauzurních prací na dni otevřených…

SWEET DREAMS PERFORMANCE

28. 11. 18.00, Vašulka Kitchen Brno, Dům umění města…

POKOJE VIII.